нд. мар. 26th, 2023

Къде да инвестираме парите си, за да имаме повече възвръщаемост? Когато инвестирате в акции, вие закупувате част от една компания. Взаимните фондове, от друга страна, предлагат по-голяма диверсификация чрез събирането на няколко акции от различни видове компании в една инвестиция

Риск при акции и взаимни фондове

Управлението на риска е една от ключовите концепции когато инвестираме. Взаимните фондове предлагат диверсификация по два основни начина: в зависимост от типа взаимен фонд, той може да съдържа микс от акции и облигации. Облигациите са относително по-безопасна инвестиция от акциите, като добавянето им в инвестиционното портфолио помага да се намали риска.

Дори когато един взаимен фонд съдържа 100% акции,

те никога не са от една и съща компания. Ако една компания бъде повлияна от неблагоприятно събитие и това доведе до голямо занижение на нейната стойност, инвеститор, който притежава тази акция като част от взаимен фонд, няма да почувства загубата така, както такъв, който притежава само акцията на тази компания.

Взаимните фондове са по-малко рискови

от индивидуалните акции, главно заради диверсификацията. Диверсификацията на активи е ключова тактика за инвеститори, които искат да ограничат риска. Това идва за сметка на стойността на потенциалните дивиденти, които ще получите.

Като вземете предвид толерантност към риск и финансовата ситуация, в която се намирате, можете да изградите представа за това какъв баланс между риск и дивиденти е най-удобен за вас.

Потенциални дивиденти при взаимни фондове и акции

Обикновено, компромисът за по-нисък риск чрез изборът на взаимни фондове, е че повечето от тях няма да ви донесат същите дивиденти както акциите. За взаимните фондове дори не е нужно да съдържат акции – облигационни фондове инвестират предимно в облигации или други ценни книжа, които предлагат фиксирани дивиденти. Те са относително стабилни, но в исторически план предлагат по-ниска възвръщаемост на инвестициите.

Взаимни фондове и акции във времеви план

Взаимните фондове се менажират от фонд мениджър, който управлява кога и какво да се купува и продава с парите на инвеститорите. Менажирането може да е активно или пасивно. Активно менажираните фондове разполагат с мениджър, който се опитва да победи пазара. Мениджърите на пасивно менажирани фондове обикновено избират индекси или бенчмарк и го копират в холдингите на фонда.

Инвеститорите също трябва да проучат

взаимните фондове, но рискът е значително по-малък. Вие избирате от какъв тип взаимен фонд имате нужда, дали индекс фонд, фонд за определен сектор или друг тип фонд. Трябва да прегледате и историческото представяне на фонда и да го сравните с подобни фондове, които следят същия индекс или бенчмарк.

Не е нужно да се тревожите

за акциите във фонда или кога да го продадете. Това е работа на фонд мениджъра, който ще проучи индивидуалните инвестициите и реши какви търговии да направи. Когато избирате между акции и фондове, решете колко време искате да прекарате в проучване и дали ще имате търпението да се научите как да оценявате финансовите отчети. Ако искате да прекарате по-малко време, изберете взаимни фондове.

Инвеститорите във взаимни фондове

би трябвало да продължат да следят фонда стоят информирани относно обновленията на целите на фонда и неговите холдинги. Добра идея е и да се следи и състоянието на цялостната икономика.

Инвестиращите в акции би трябвало

да проучат всяка една компания, която обмислят дали да добавят към своето портфолио. Също така трябва да се научат и как да четат финансови отчети. Тези отчети показват на инвеститора колко пари прави компанията, откъде идват доходите й и как тя възнамерява да ги увеличи в бъдеще. Този тип информация помага на инвеститорите да решат колко струва една компания и дали цената на нейната акция отговаря на нейната стойност.

Инвестиращите в акции също

трябва да следят как се движи икономиката като цяло. Една компания може да взима всички правилни решения, но това няма намали понижението на цената на акцията й ако индустрията, в която оперира, е засегната от кризисна ситуация или икономиката пострада заради рецесия.

Горното важи неколкократно за инвеститори на акции, които искат да поддържат диверсифицирано и добре балансирано портфолио. Това означава да се изберат компании от различни индустрии, различни по мащаб и с различни стратегии. Всяка една потенциална инвестиция изисква проучване. Напълно нормално е да проучите поне дузина компании преди да намерите, някои които си заслужават инвестирането.

Кое е по-добрият вариант ?

Ако сте чели внимателно статията, сте разбрали, че универсален вариант с високи дивиденти и малък риск не съществува. В случай, че не се чувствате комфортно с по-високи нива на риск, повече време, прекарано в проучвания, но и по-ниски дивиденти, тогава взаимните фондове са за вас. Обратното, ако обичате да прекарвате време във финансови проучвания, рискът не е проблем за вас и се блазните от по-високите дивиденти, тогава акциите са вариантът, който би ви паснал повече.

By Vasil

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *